Rösta i valet!

Du kan rösta elektroniskt fram till 30.3. kl. 24.00.

 

Röstningsperioden i valet är 17.-30.3.2020 fram till kl. 24.00. Mera information om kandidaterna och kandidatslistorna finns längst ner på denna sidan.

 

Vem är röstberättigad?

 

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 och some är fortfarande medlemmar när röstninger är på gång är berättigade att delta i omröstningen.

Medlemmar i TEK som är bosatta utomlands kan också rösta i fullmäktigevalet. Samma kvalifikationer för rösträtt och datum i samband med valet gäller oberoende om man bor utomlands eller i hemlandet.

Studerandemedlemmar är inte röstberättigad i TEKs val. 

 

Gör en miljögärning och välj att rösta elektroniskt

 

Du kan välja att rösta digitalt eller per post när röstningen börjar. Vi har skickat röstsedeln åt alla berättigade medlemmerna per post. Om du röstar på båda sätten, kommer endast den elektroniska rösten att godkännas. 

Att registrera sig som elektronisk väljare är väldigt enkelt. Du kan identifiera dig med dina finska nätbankkoder eller genom att ange en e-postadress eller ett telefonnummer till vilket vi skickar en separat kod. Du kan logga in på röstningssidan med koden.

Observera att e-postadressen eller telefonnumret måste vara konsekvent med den information du har angett i TEKs medlemsportal. Du kan updatera din egen information på oma.tek.fi-portalen. Om röstningssidan säger "Inga rösträtt hittades", kan du försöka identifiera dig på ett annat sätt (istället för e-post med telefonnummer eller tvärtom) eller använd dina nätbankkoder. 

Röstningsanvisningar finns också här (pdf).

Röstningstiden är 17.3.-30.3.2020. Resultaten publiceras 7.4. Mera information om valets tidtabell hittar du här.

 

För varje digitalt given röst skänker vi 3 euro till något välgörenhetsändamål för miljön. Som digital väljare får du också delta i valet av gåvomottagare; gåvan delas mellan de tre mottagare som har fått mest röster. 

 

Du kan välja din favorit bland dessa gåvmottagare: 

Luonto-Liitto: stödja natur- och miljöutbildning för barn och ungdomar 

Stiftelsen för naturarvet: donation för att skydda urskogen

Baltic Sea Action Group: stödja Östersjöarbete

WWF: skydd av saimenvikaren

Gold Standard: Gold Standard -certifierade projekt för ren energi i utvecklingsländerna

CO2-esto: annulering av utsläppsrätterna

Finlands Naturskyddsförbund: donation åt FNF för påverkande av klimatarbetet

 

Vem kan jag rösta på?

 

Bekanta dig med kandidaterna från de olika valområdena nedan.

Du kan också prova på valmaskinen eller kandidatssökmaskinen (på finska) för att hitta rätt kandidat för dig. Valförbunden som har nominerat kandidater presenteras i TEK-tidningen (mest på finska)

Södra (eteläinen) valområdet (pdf)

Västra (läntinen) valområdet (pdf)

Östra (itäinen) valområdet (pdf) 

Norra (pohjoinen) valområdet (pdf) 

Alla kandidaterna för Tekniikan Akateemiset ry (för medlemmar som bor utomlands) (pdf)

TFiFs valkrets (pdf) 
 

 

Kandidaterna nomineras till ett visst valområde och du kan bara rösta på kandidater på ditt eget område. Ditt eget område bestäms baserat på var du bodde den 1.1.2020. Ett undantag är medlemmarna som bor utanför Finland, som kan rösta på kandidater på vilket som helst valområde samt TFiF-TEK-medlemmarna, som bara kan rösta på TFiFarnas kandidater. Mera information och siffror om kandidaternas fördelning på valkrets, valringar och valkoalitioner finns här.

 

Valområden för Tekniikan Akateemiset ry: 

Södra valområdet (32 platser): Nyland
Västra valområdet (21 platser): Åland, Sydösterbotten Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland
Östra valområdet (6 platser): Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Österbotten
Norra valområdet (7 platser): Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten

TFiFs valkrets (4 platser) omfattar hela Finland.

 

På bilden nedan kan du se hur valringarna och valförbunden är organiserade i TEKs val. 

I valdistriktet för Tekniikan Akateemiset ry har valringarna följande betydelse: när du röstar på en kandidat som är nominerad i ett valförbund som hör till en valring, påverkar du också hur kandidaten rankas inom valringen. Detta ger kandidaten en rangordning inom valringen, baserat på hur de slutliga kandidatplatserna är fördelade.

Valringarna och valförbunden i TEKs val