Frågor och kontakt

Daniel Valtakari

 

TEKs valnämnd ansvarar för att ordna valet. 

Frågor i anslutning till valet kan sändas elektroniskt till adressen vaalit@tek.fi eller till Daniel Valtakari daniel@tek.fi.