Information om valet

 

 

Valtidtabellen

 

I mars 2020 ordnades ett val, där man valde fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. Nästa val ordnas under våren 2023. 

 

Fullmäktiges uppgifter

 

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.

Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år. Fullmäktigeledamöterna drar upp linjerna för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

TEKs fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, t.ex. medlemsavgiften. Fullmäktigearbetet ger en utsiktsplats över arbetsmarknaden och ett brett medlemsnätverk.

Du kan se hur vår nuvarande fullmäktige, styrelse och utskotten är sammansatta på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska). 

 

Valområden 2020

 

Fullmäktige har sammanlagt 70 platser, varav 66 platser är reserverade för fullmäktigeledamöter som valts inom Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 platser för fullmäktigeledamöter som valts inom Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.

TFiFs valkrets omfattar hela Finland.

TEKs 66 platser fördelas enligt följande: södra valområdet 32 platser, västra valområdet 21 platser, östra valområdet 6 platser och norra valområdet 7 platser.

Södra valområdet: Nyland
Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland
Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Österbotten
Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten

 

Rösträttsbestämmelser och valordning

 

Här kan du ladda ner rösträttsbestämmelserna och valordningen för TEKs fullmäktigeval (.pdf på finska)

Här kan du ladda ner Teknikens Akademiker rf:s regler (.pdf på finska)

Här kan du ladda ner Teknikens Akademikerförbund TEK rf:s regler (.pdf på finska)

 

Kontaktuppgifter

Daniel Valtakari

 

 

TEKs valnämnd ansvarar för valarrangemangen. 

Du kan begära mera information om det kommande valet per e-post av valnämndens sekreterare Daniel Valtakaridaniel@tek.fi.

Fullmäktiges sammansättning och ordförandenas kontaktuppgifter hittar du här (på finska).

 

Dataskydd

 

Medlemmarnas integritet är värdefull för TEK och spelar en nyckelroll i allt vi gör. TEKs val genomförs i enlighet med lagstiftningen om dataskydd och principerna om dataskydd i den allmänna dataskyddsförordningen. Vi behandlar personuppgifter endast för lagliga ändamål och för förutbestämda ändamål. Information kommer inte att lämnas ut för andra ändamål. När det gäller valet samlar vi bara in information som är nödvändig för valet och lagrar den under en begränsad tid. De databehandlingsavtal som krävs enligt förordningen har ingåtts med våra partners som behandlar personuppgifter. Vi informerar våra medlemmar om behandlingen av personuppgifter i integritetsförklaringen för valet i dataskyddsbeskrivningen (på finska).