Information om valet

 

 

Rösträtt

 

Berättigade att rösta och kandidera är alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademikerförbund och ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland TFiF r.f. vilka hör till TEK och har godkänts som medlemmar senast 1.1.2020.

 

Röstning utomlands

Också en medlem i TEK som är bosatt utomlands kan rösta i fullmäktigevalet. Behörigheten till rösträtt samt tidpunkterna är de samma för de som bor i utlandet som i hemlandet.

 

Mera information om valet kommer att uppdateras här snart.