Information om valet

 

 

Fullmäktiges uppgifter

 

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som väljs genom medlemsomröstning vart tredje år. I mars 2020 ordnas ett val, där man väljer fullmäktige för verksamhetsperioden 2020 - 2023. Fullmäktige har 70 invalda medlemmar, varav 66 kommer från Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 från Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.

Fullmäktige sammanträder vanligen två gånger per år. Fullmäktigeledamöterna drar upp linjerna för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

TEKs fullmäktige väljer styrelse och beslutar om ekonomin, t.ex. medlemsavgiften. Fullmäktigearbetet ger en utsiktsplats över arbetsmarknaden och ett brett medlemsnätverk.

Du kan se hur vår nuvarande fullmäktige, styrelse och utskotten är sammansatta på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska). 

Läs mer om rösträtt och omröstninger på denna sidan.

 

Valområden

 

Fullmäktige har sammanlagt 70 platser, varav 66 platser är reserverade för fullmäktigeledamöter som valts inom Teknikens Akademiker r.f:s valkrets och 4 platser för fullmäktigeledamöter som valts inom Tekniska Föreningen i Finland r.f:s valkrets.

TFiFs valkrets omfattar hela Finland.

TEKs 66 platser fördelas enligt följande: södra valområdet 32 platser, västra valområdet 21 platser, östra valområdet 6 platser och norra valområdet 7 platser.

Södra valområdet: Nyland
Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland
Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Österbotten
Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten

 

Rösträttsbestämmelser och valordning

 

Här kan du ladda ner rösträttsbestämmelserna och valordningen för TEKs fullmäktigeval (.pdf på finska)

Här kan du ladda ner Teknikens Akademiker rf:s regler (.pdf på finska)

Här kan du ladda ner Teknikens Akademikerförbund TEK rf:s regler (.pdf på finska)

Tidtabell för valet

 

1.1.2020 Rösträtt och valbarhet bestäms. Kandidatuppställningen och sammanställningen av kandidatlistorna börjar. Röstningsområdena och kandidaternas valområden bestäms i enlighet med adressuppgifterna i TEKs medlemsregister.

5.2 Kandidatuppställningen slutar. Kandidatlistorna och valförbundens och de eventuella valringarnas avtalsbrev ska lämnas in till valnämnden före kl. 12.00.

12.2 Valmaskin öppnas för kandidaterna.

26.2 Valnämnden godkänner sammanställningen av kandidatlistorna. Kandidaterna ska ha granskat sina uppgifter före kl. 12.00.

10.3 Fristen för uppdateringen av kandidaternas egna presentationsmaterial och valmaskinens svarstid går ut kl. 12.00.

11.3 TEKs valmaskin och kandidatsidorna öppnas för väljarna.

17.3 Röstningen börjar kl. 9.00.

30.3 Röstningen slutar.

7.4 Valresultatet publiceras efter kl. 19.