Rösta i valet!

Vem är röstberättigad?

 

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 och some är fortfarande medlemmar när röstninger är på gång är berättigade att delta i omröstningen.

Medlemmar i TEK som är bosatta utomlands kan också rösta i fullmäktigevalet. Samma kvalifikationer för rösträtt och datum i samband med valet gäller oberoende om man bor utomlands eller i hemlandet.

 

Vem kan jag rösta på?

 

Kandidaterna kommer att publiceras i slutet av februari. En valmaskin öppnas den 11.3. för att hjälpa dig hitta rätt kandidat för dig. Valförbunden som har nominerat kandidater presenteras i TEK-tidningen (mest på finska).

På bilden nedan kan du se hur valringarna och valförbunden är organiserade i TEKs val. 

I valdistriktet för Tekniikan Akateemiset ry har valringarna följande betydelse: när du röstar på en kandidat som är nominerad i ett valförbund som hör till en valring, påverkar du också hur kandidaten rankas inom valringen. Detta ger kandidaten en rangordning inom valringen, baserat på hur de slutliga kandidatplatserna är fördelade.

Valringarna och valförbunden i TEKs val

 

Kandidaterna nomineras till ett visst valområde och du kan bara rösta på kandidater på ditt eget område. Ditt eget område bestäms baserat på var du bodde den 1.1.2020. Ett undantag är medlemmarna som bor utanför Finland, som kan rösta på kandidater på vilket som helst valområde samt TFiF-TEK-medlemmarna, som bara kan rösta på TFiFarnas kandidater.

 

Valområden för Tekniikan Akateemiset ry: 

Södra valområdet (32 platser): Nyland
Västra valområdet (21 platser): Åland, Sydösterbotten Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland
Östra valområdet (6 platser): Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Österbotten
Norra valområdet (7 platser): Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten

 

TFiFs valkrets (4 platser) omfattar hela Finland.

 

Gör en miljögärning och välj att rösta elektroniskt


 

Du kan välja att rösta digitalt eller per post när röstningen börjar. Om du röstar på båda sätten, kommer endast den elektroniska rösten att godkännas. 

För varje digitalt given röst skänker vi 3 euro till något välgörenhetsändamål för miljön. Som digital väljare får du också delta i valet av gåvomottagare; gåvan delas mellan de tre mottagare som har fått mest röster. 

Att registrera sig som elektronisk väljare är väldigt enkelt. Du kan identifiera dig med dina finska bankkoder eller genom att ange en e-postadress eller ett telefonnummer till vilket vi skickar en separat kod. Du kan logga in på röstningssidan med koden.

Observera att e-postaddressen eller telefonnumret måste vara konsekvent med den information du har angett i TEKs medlemsportal. Du kan updatera din egen information på oma.tek.fi-portalen.

I samband med TEKs val skickar vi allt material i huvudsak per e-post. Röstsedeln skickar vi per post till alla medlemmar som är röstberättigad.

Röstningstiden är 17.3.-30.3.2020. Resultaten publiceras 7.4. Mera information om valets tidtabell hittar du här.

 

Du kan välja din favorit bland dessa gåvmottagare: 

Luonto-Liitto: stödja natur- och miljöutbildning för barn och ungdomar 

Stiftelsen för naturarvet: donation för att skydda urskogen

Baltic Sea Action Group: stödja Östersjöarbete

WWF: skydd av saimenvikaren

Gold Standard: Gold Standard -certifierade projekt för ren energi i utvecklingsländerna

CO2-esto: annulering av utsläppsrätterna

Finlands Naturskyddsförbund: donation åt FNF för påverkande av klimatarbetet