Rösta i valet!

Vem är röstberättigad?

 

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 är berättigade att ställa upp som kandidater och delta i omröstningen.

 

Gör en miljögärning och välj att rösta elektroniskt


 

Du kan välja att rösta digitalt eller per post när röstningen börjar. För varje digitalt given röst skänker vi 3 euro till något välgörenhetsändamål. Som digital väljare får du också delta i valet av gåvomottagare; gåvan delas mellan de tre mottagare som har fått mest röster. 

Att registrera sig som elektronisk väljare är väldigt enkelt. Du kan identifiera dig med dina finska bankkoder eller genom att ange en e-postadress eller ett telefonnummer till vilket vi skickar en separat kod. Du kan logga in på röstsidan med koden.

Observera att e-postmeddelandet eller telefonnumret måste vara konsekvent med den information du har angett i TEKs medlemsportal. Du kan kontrollera din egen information på oma.tek.fi-portalen.

I samband med TEKs val skickar vi allt material i huvudsak per e-post. Röstsedeln skickar vi per post till alla medlemmar.

Röstningstiden är 17.3.-30.3.2020. Resultaten publiceras 7.4. Mera information om valets tidtabell hittar du här.

 

Du kan välja din favorit bland dessa gåvmottagare: 

Luonto-Liitto: stödja natur- och miljöutbildning för barn och ungdomar 

Stiftelsen för naturarvet: donation för att skydda urskogen

Baltic Sea Action Group: stödja Östersjöarbete

WWF: skydd av saimenvikaren

Gold Standard: Gold Standard -certifierade projekt för ren energi i utvecklingsländerna

CO2-esto: annulering av utsläppsrätterna

Finlands Naturskyddsförbund: donation åt FNF för påverkande av klimatarbetet