Ställ upp som kandidat!

Vad gör ledamöterna? 

 

TEKs fullmäktigeledamöter är hedersmedborgare inom teknikens yrkeskår.

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ som vanligtvis sammanträder två gånger per år. Fullmäktigeledmöterna drar upp linjerna för hur medlemmarnas intressen bevakas, vilka medlemstjänster erbjuds och hur yrkeskåren påverkar det omgivande samhället.

Fullmäktigearbetet ger en suverän utsiktsplats över arbetsmarknaden samt ett brett nätverk inom yrkeskåren. Läs mera om fullmäktiges uppgifter här.

 

Vem kan ställa upp i valet? 

 

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 är berättigade att ställa upp som kandidater och delta i omröstningen.

Du kan ställa upp som kandidat i TEKs fullmäktigeval inom vilket valområde som helst, oberoende var du bor, men du kan rösta på kandidater bara på det valområde där du bor.

Södra valområdet: Nyland (32 platser)
Västra valområdet: Åland, Sydösterbotten, Egentliga Tavastland, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Birkaland, Österbotten, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Egentliga Finland (21 platser)
Östra valområdet: Södra Karelen, Södra Savolax, Kymmenedalen, Norra Karelen och Norra Savolax (6 platser)
Norra valområdet: Kajanaland, Lappland och Norra Österbotten (7 platser)
TFiFs valkrets omfattar hela Finland (4 platser)
 

Hur ställer man upp som kandidat?

 

Kandidatuppställningen börjar 1.1.2020 och slutar 5.2. klo 12.00. Mera information om tidtabellerna för valet hittar du här.

Lättast kommer du med om du kontaktar någon av de nuvarande fullmäktigegrupperna eller grundar ett eget valförbund. 

 

Kontaktuppgifter till fullmäktigegrupperna
iTyö: Jari Nummikoski, jari.nummikoski@nokia.com, 040 527 4614
Centern: Esa Pajala, eepajala@gmail.com, 050 432 7217
Samlingspartiet: Elina Wanne, elina@elinawanne.fi, 050 517 1171 
Socialdemokraterna: Sami Lehtonen, sami.lehtonen@welho.com, 0400 530 744
TEKin Nuoret: Juho Salmi, juho.salmi@iki.fi, 040 537 7012
De Gröna: Aino-Kaisa Manninen (valombudsman), aino-kaisa.manninen@vihreat.fi, 040 568 9426
Yhtenäisyys ja teekkarihenki: Elina Honkala, elina.honkala@iki.fi, 040 861 4358

TFiFarna (TFiF-TEK medlemmarna): Kimmo Leveelahti, kimmo.leveelahti@kandu.fi, 040 555 5544

Du kan se hur vår nuvarande fullmäktige, styrelse och utskotten är sammansatta på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska). 

 

Grunda valförbund

Minst tre valbara medlemmar i Teknikens Akademiker r.f. eller TFiF-TEK medlemmar kan grunda ett valförbund: man undertecknar ett avtalsbrev (mallarna uppdateras på denna sidan, på finska), i vilket man ställer upp i brevet nämnda person eller personer som kandidater inom en valkrets som nämns i avtalsbrevet (mall uppdateras på denna sida) eller inom Teknikens Akademiska r.f:s valkrets för det valområde som nämns i avtalsbrevet.

Avtalsbrevet ska lämnas in till TEKs kontor (Banvaktsgatan 2 A, 00520 Helsingfors) senast 5.2.2020 före kl. 12.00.

Antalet kandidater i valförbunden kan motsvara högst två gånger antalet representanter som väljs för var och en valkrets. Man kan inte ställa upp som kandidat i flera än ett valförbund. Valförbundens program publiceras i valmaterialet och valförbunden kan dessutom ha sina egna valbeteckningar.

Valförbunden kan välja att gå med i en valring.

Om du vill grunda ett nytt valförbund och du vill att valförbundet ska presenteras i TEK-tidningen, vänligen kontakta TEKs kontor före 8.1. Du kan kontakta Henrik Muukkonen, redaktionschef för TEK-tidningen, på henrik.muukkonen@tek.fi.

Mera information får du av valnämndens sekreterare, Daniel Valtakari, daniel@tek.fi.