För kandidaterna

Kandidatuppställningen har avslutats. Röstperioden i valet är 17.-30.3.2020. 

 

Kandidatuppgifter

 

Kandidatuppgifterna avser var och en kandidats valområde, valförbund och av valnämnden utfärdat kandidatnummer samt kandidatens förnamn, efternamn och hemort. Kandidatnumrer kommer att beslutas vid valnämndens möte 26.2.

Kandidatuppgifterna trycks på en sammanställning av kandidatlistor som skickas till alla röstberättigade under veckan före valet. Kandidatuppgifterna publiceras också på de här valsidorna.

När man som kandidat godkänner sin kandidering tolkas man också ha godkänt att de egna kandidatuppgifterna publiceras på sammanställningen av kandidatlistorna och att kandidatuppgifterna tillsammans med alla andra uppgifter som kandidaten har fyllt i valmaskinen publiceras på valsidorna. 

Kandidaterna ska senast 26.2. före kl. 12.00 kontrollera att deras kandidatuppgifter stämmer. Vänligen observera, att valområdet finns i början av frågesidan. Man kan kontrollera och ändra sina kandidatsuppgifter i valmaskinen. Valmaskinen når man via en individuell länk som har skickats per e-post till alla kandidater 12.2. Har du fått ingen e-post ber vi dig kontakta vaalit@tek.fi

Valnämnden fastställer kandidatuppgifterna vid sitt möte 26.2., efter vilket de ändringar som gjorts i dessa detaljer i valmaskinen inte kommer att sparas.

 

Valmaskin

 

Till stöd för väljarna öppnar vi en valmaskin på webben 11.3. Vi uppmuntrar alla kandidater att svara på valmaskinens frågor och lägga in sin egen presentation i valmaskinen. Förutom sina kandidatuppgifter kan kandidaterna komplettera sin egen presentation och lägga till t.ex. yrkestitel, arbetsgivare, examen och foto. I valmaskinens presentationfältet kan man också t.ex. berätta om saker som man vill främja inom TEK eller lägga till argumenter till dina svar till valmaskinfrågorna. 

Valmaskinen kan kompletteras 12.2.-10.3. fram till kl. 12.00. Vi har skickat en individuell länk till valmaskinen åt alla kandidater 12.2. Har du fått ingen e-post ber vi dig kontakta vaalit@tek.fi

Instruktioner för valmaskinen

Du kan uppdatera dina uppgifter flera gånger via länken nedan, även om du sparar och stänger valmaskinen i slutet av varje session. När länken öppnas för första gången öppnas valmaskinen på frågesidan. Språkinställningarna finns i det övre högra hörnet, under de tre punkterna. Du kan ändra dina uppgifter genom att klicka på "Dina uppgifter". Vänligen observera att det finns fler fält att fylla under bildfältet. Du kan navigera tillbaka till frågorna från ”Dina svar”. Dina svar i valmaskinen sparas automatiskt, dina egna uppgifter kan du spara längst ner på sidan ”Dina uppgifter” via knappen "Avsluta".

Kandidaterna ska kontrollera sina kandidatuppgifter senast 26.2. före kl. 12.00. Valmaskinen kan kompletteras fram till 10.3. kl. 12.00.

 

Annulering av kandideringen

 

Vill man som kandidat annullera sin kandidering i TEKs fullmäktigeval ska man kontakta TEKs kontor senast 26.2. före kl. 12.00, per e-post till adressen vaalit@tek.fi

Man kan inte annullera sin kandidering via det digitala kandidatuppställningssystemet efter att kandidatuppställningen har avslutats.

 

Dataskydd

 

I TEKs val efterföljes dataskyddslagstiftningens bestämmelser och bl.a. dataskyddsprinciperna i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen. Du kan läsa mera om valens dataskyddsbeskrivning här (på finska)

 

Mera information 

 

Har du frågor når du TEKs valteam på adressen vaalit@tek.fi. Läs mera om fullmäktiges uppgifter här.

 

Valombudsmän till valförbund:

TFiFarna (TFiF-TEK medlemmarna): Kimmo Leveelahti, kimmo.leveelahti@kandu.fi, 040 555 5544

iTyö: Kirsi Kaasinen, kirsi.kaasinen@alumni.aalto.fi, 040 704 9720
Keskusta: Timo Huhtaluoma, timo.huhtaluoma@gmail.com, 040 506 4240
Kokoomus: Elina Wanne, elina@elinawanne.fi, 050 517 1171 
Sosialidemokraatit: Sami Lehtonen, sami.lehtonen@welho.com, 0400 530 744
TEKin Nuoret: Pia Humalajoki, pia.humalajoki@gmail.com, 040 569 2989
VasemmistoErkki Hiltunen, ehiltun@gmail.com, 0400 673 528
Vihreät: Aino-Kaisa Manninen, aino-kaisa.manninen@vihreat.fi, 040 568 9426
Yhtenäinen TEK ja Teekkarihenki: Elina Honkala, elina.honkala@iki.fi, 040 861 4358

Du kan se hur vår nuvarande fullmäktige, styrelse och utskotten är sammansatta på adressen www.tek.fi/paatoksenteko (på finska).