TEKs val 2020 

 

Kom med för att besluta om TEK:s framtiden! 

Rösträtt i TEK-valet

Berättigade att rösta är alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademikerförbund TEK och ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland TFiF r.f. vilka hör till TEK och har godkänts som medlemmar senast 1.1.2020.

Kontaktinformation

TEKs valnämnd ansvarar för att ordna valet. Frågor i anslutning till valet kan sändas elektroniskt till adressen vaalit@tek.fi.