Information om valet

 

 

Rösträtt

Berättigade att rösta och kandidera är alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademikerförbund och ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland TFiF rf vilka hör till TEK och har godkänts som medlemmar senast 1.1.2017

Röstning utomlands

Också en medlem i TEK som är bosatt utomlands kan rösta i fullmäktigevalet. Behörigheten till rösträtt samt tidpunkterna är de samma för de som bor i utlandet som i hemlandet.

 

Tidtabell

Tidtabell för fullmäktigevalet våren 2017

1.1. Röstningsområdet och kandidaternas valkrets bestäms enligt medlemsregistrets uppgifter. Nomineringen börjar.

8.2. kl.12.00 tiden för kandidatnomineringen slutar.

1.3. Valnämnden godkänder kandidatlistorna.

21.3. Medlemsomröstningen börjar kl. 9.00.

3.4. Medlemsomröstningen avslutas.

11.4. Rösträkning; valets resultat är klart.

11.4. Valets resultat publiceras på nätet.