TEKs val 2017 

Röstning 21.3.-3.4. 

Fullmäktige är TEKs högsta beslutsfattande organ. Fullmäktige väljer styrelsen och bestämmer om ekonomin, t.ex. om medlemsavgiften.

Rösträtt i TEK-valet

Berättigade att rösta är alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademikerförbund TEK och ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland TFiF rf vilka hör till TEK och har godkänts som medlemmar senast 1.1.2017.

Kontaktinformation

TEKs valnämnd ansvarar för att ordna valet. Frågor i anslutning till valet kan sändas elektroniskt till adressen: vaalit@tek.fi eller alternativt ställas per telefon till TEKs kontor, tfn (09) 229 121.