TEKs val 2020 

Var med om att besluta om TEKs framtid! #TEKvaalit

Vem kan jag rösta på?

Bekanta dig med 481 kandidater från de olika valområdena. 

Alla årsmedlemmar och hedersmedlemmar i Teknikens Akademiker r.f. och alla ordinarie medlemmar i Tekniska Föreningen i Finland r.f., som också är medlemmar i TEK, och vars medlemskap har godkänts före 1.1.2020 och some är fortfarande medlemmar när röstninger är på gång är berättigade att delta i omröstningen.

Rösta elektroniskt!

För varje digitalt given röst skänker vi 3 euro till något välgörenhetsändamål för miljön. Som digital väljare får du också delta i valet av gåvomottagare; gåvan delas mellan de tre mottagare som har fått mest röster.